1 Το Πρόβλημα

1.1 Σχέδιο Σωτηρία (έγγραφα)

Σημαντικά κρατικά έγγραφα/αρχεία μιας χώρας είναι αποθηκευμένα σε κεντρικό χώρο της πρωτεύουσάς της. Σε περίπτωση κρίσης κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν όλα αυτά με ειδικά μέσα μεταφοράς, που αποκτήθηκαν με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, σε άλλες πόλεις της χώρας για να αποφευχθεί είτε η μαζική καταστροφή τους είτε η μαζική κατοχή τους απο μη εξουσιοδοτημένους φορείς. Για το λόγο αυτό η χώρα μπορεί να διαθέσει μέχρι 8 ειδικά μέσα μεταφοράς, όπου το κάθε ένα μέσο είναι δυνατόν να μεταφέρει όλο το αρχειακό υλικό που είναι αποθηκευμένο στην πρωτεύουσα. Ο περιορισμός είναι ότι το διαθέσιμο καύσιμο, που έχει το κάθε μέσο, του επιτρέπει να διανύσει το μέγιστο 400 χιλιόμετρα, ενώ στο σενάριο που εξετάζεται δεν προβλέπεται ανεφοδιασμός των παραπάνω μέσων μεταφοράς. Στον παρακάτω Πίνακα 1 δίνονται οι αποστάσεις (σε χιλιόμετρα) μεταξύ του αρχικού αποθηκευτικού χώρου Α και των 14 πόλεων (B1, B2, . . . , B14) καθώς και μεταξύ των 14 πόλεων. Σε κάθε μία από τις 14 πολεις υπάρχει σχεδιασμός να μεταφερθεί, απο την πρωτεύουσα, τουλάχιστον ένα αρχείο/έγγραφο σε περίοδο κρίσης. Ζητούμενο είναι να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός των ειδικών μέσων μεταφοράς που απαιτούνται για να γίνει η παραπάνω μεταφορά. Στην περίπτωση, που για την επιτυχή περάτωση του Σχεδίου 1, ειδικά μέσα μεταφοράς περισσέψουν, τότε αυτά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την μεταφορά υλικού (π.χ. ιατροφαρμακευτικού) όπως περιγράφεται στο παρακάτω Σχέδιο 2

Table 1.1: Distances (near=green and far=red)
TownB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14
A18024085285205235255155120230340220160240
B1025515012510017523525659521055135215
B225501602351601054524525519522531011550
B3150160021512515017013011016026020075150
B41252352150901301951501905085155155185
B5100160125900701351101354013515565120
B617510515013070070175200951252257055
B72354517019513570023525016518029011020
B82524513015011017523504011022570130215
B965255110190135200250400145265100135230
B10951951605040951651101450115135105150
B11210225260851351251802252651150240185175
B1255310200155155225290701001352400190270
B13135115751556570110130135105185190090

1.2 Σχέδιο Σωτηρία (εμβόλια covid)

Απόφαση της κυβέρνησης είναι τα ειδικά μέσα μεταφοράς, που πιθανά δεν θα απαιτηθούν για την επιτυ- χή περάτωση του Σχεδίου 1, να υποστηριξούν την γενικότερη προσπάθεια μεταφοράς άλλου υλικού (ας υποθέσουμε ιατροφαρμακευτικού υλικού). Συγκεκριμένα, το Σχέδιο 2 προβλέπει ότι αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν υπό τη μορφή κομβόι από την πρωτεύουσα Α γεμάτα ιατροφαρμακευτικό υλικό, να επισκε- φτούν και τις 6 απομακρυσμένες πόλεις (Γ1, Γ2, . . . , Γ6) και να επιστρέψουν πίσω στην πρωτεύουσα. Ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού (σε λεπτά) από την πρωτεύουσα στις άλλες πόλεις όπως και μεταξύ των 6 πόλεων δίνεται στον Πίνακα 2. Σε αυτό το σχέδιο, επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός των ειδικών μέσων μεταφοράς με καύσιμα και μπορείτε να υποθέσετε οτι ο χρόνος που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό είναι μηδενικός. Ζητούμενο είναι η σειρά με την οποία θα πρέπει τα ειδικά μέσα μεταφοράς να επισκεφτούν τις πόλεις αυτές ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός χρόνος μεταφοράς του ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Table 1.2: Minutes (near=green and far=red)
TownB1B2B3B4B5B6
A786549657331559250
B10668979593224905
B26680316607472467
B39793160890769400
B45936078900386559
B52244727693860681